Naši klienti

 • Variel
 • České Přístavy, a. s.
 • Milan Král
 • Výstaviště České Budějovice
 • Jihočeský kraj
 • New Oil Generation
 • Natur House
 • Ocelové haly
 • Jihočeská univerzita
 • Povodí vltavy
 • Hydrokov
 • Jihočeská filharmonie
 • Aisan
 • Teplárny Písek
 • Bohemia bike
 • Motor JIKOV
 • Centrum lékařské genetiky

Portfolio našich stálých partnerů tvoří nejen významné instituce a výrobci, ale i menší zákazníci s nepravidelnou poptávkou po našich službách. Seznam partnerů a zákazníků z hlediska obchodní strategie firmy není veřejně dostupný. Stává se ale součástí při oslovení potencionálních zákazníků a účasti naší firmy při výběrových řízeních.